Sinh viên Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp tham quan SHTP Training

Sáng ngày 12/08/2016, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (SHTP Training) đã tiếp đoàn sinh viên Khoa Môi trường - Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đến tham quan SHTP Training, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai và Nhà máy xử lý chất thải Khu Công nghệ cao Tp.HCM.

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA). Với nghiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng để giới thiệu cho các công ty trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Tại buổi tham quan, các bạn sinh viên được giới thiệu về SHTP Training, sự hình thành, phát triển, những thành tựu và các chương trình đào tạo mà SHTP Training đang chiêu sinh và đào tạo. Đồng thời, thông qua việc tham quan Nhà máy xử lý chất thải Khu Công nghệ cao Tp.HCM, các bạn sinh viên cũng học hỏi được thêm nhiều kiến thức về khoa học công nghệ môi trường; được lắng nghe, chia sẻ và thảo luận những vấn đề liên quan đến công nghệ xử lý chất thải và bảo vệ môi trường mà sinh viên đang học tập, qua đây giúp cho các bạn học sinh sinh viên có định hướng cho nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

Một số hình ảnh của chuyến tham quan:

Đoàn sinh viên tham gia buổi giới thiệu về SHTP Training và tham quan trung tâm

Chia sẻ, thảo luận và giái đáp các thắc mắc

Tham quan Nhà máy xử lý chất thải Khu Công nghệ cao

Tin và bài: SHTP Training

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn