Quy trình tuyển dụng đối với doanh nghiệp

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG (ĐÔI VỚI DOANH NGHIỆP)

 

1/ Tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ doanh nghiệp

Phòng Tư vấn-Giới thiệu việc làm (P.TV-GTVL) thuộc Trung tâm Đào tạo Khu CNC sẽ tiếp nhận tất cả thông tin tuyển dụng theo yêu cầu của doanh nghiệp ở các ngành nghề và cấp bậc.

Doanh nghiệp gửi yêu cầu tuyển dụng trực tiếp tại Phòng Tư vấn-Giới thiệu việc hoặc qua email: gioithieuvieclam@shtp-training.edu.vn, bằng cách điền thông tin đăng tuyển vào mẫu 1B/TVGTVL.

2/ Đăng thông tin tuyển dụng

P.TV-GTVL sẽ tổng hợp thông tin và đăng thông tin tuyển dụng trên: Website, Bảng thông tin tuyển dụng của SHTP Training, Facebook, diễn đàn, báo mạng, tại các trường học, CLB, các trang cộng đồng và các trang mạng tuyển dụng khác…

3/ Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, CV ứng viên

Sau khi đăng thông tin, P.TVGTVL sẽ tiến hành sàng lọc và chọn ra những ứng viên tiềm năng và phù hợp nhất với cho nhu cầu của nhà tuyển dụng, dựa trên những tiêu chí bắt buộc trong yêu cầu tuyển dụng.

4/ Phỏng vấn lần 1 tại P.TVGTVL: (tùy yêu cầu doanh nghiệp)

P.TVGTVL lập danh sách ứng viên tiềm năng, sắp xếp lịch phỏng vấn lần 01 tại Trung tâm Đào tạo.

5/ Gửi hồ sơ, CV đạt yêu cầu qua Doanh Nghiệp

 P.TVGTVL gửi danh sách thông tin những ứng viên phù hợp nhất cho doanh nghiệp (mẫu 2B/TVGTVL)

6/ Doanh nghiệp phản hồi danh sách ứng viên đạt yêu cầu

 Khi tiếp nhận danh sách ứng viên từ P.TVGTVL, trong vòng 03 (ba) ngày doanh nghiệp phản hồi danh sách những ứng viên được chọn kèm theo lịch hẹn phỏng vấn cụ thể (nếu có).

7/ Liên hệ sắp xếp lịch phỏng vấn tại Doanh nghiệp cho ứng viên

Dựa vào danh sách ứng viên được chọn do doanh nghiệp gửi qua, P.TVGTVL sẽ tiến hành thông báo qua điện thoại và email cho ứng viên lịch phỏng vấn đã được doanh nghiệp đồng ý và xác nhận.

8/ Doanh nghiệp phản hồi kết quả phỏng vấn

Sau khi tiến hành phỏng vấn tại doanh nghiệp theo lịch đã thông báo, Doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm gửi phản hồi cho P.TV-GTVL về:

Ø  Danh sách ứng viên đã tham gia phỏng vấn.

Ø  Phiếu nhận xét ứng viên (Nếu “không đạt” phải nêu lí do cụ thể)

9/ Thông báo kết quả đến ứng viên

Sau khi nhận được phản hồi về kết quả phỏng vấn tại doanh nghiệp, P.TV-GTVL có trách nhiệm thông báo cho ứng viên:

a.      Nếu “không đạt”:

Tư vấn giúp ứng viên hoàn thiện kỹ năng.

Giới thiệu thêm cho ứng viên tối đa 02 lần dự tuyển nữa (nếu vẫn không đạt – lưu hồ sơ với thông tin không đạt 3 lần)

b.      Nếu “đạt”:

       P.TVGTVL sẽ thông báo ứng viên bổ sung những thông tin cần thiết theo yêu cầu của doanh nghiệp.

10/ Doanh nghiệp thanh toán phí cung ứng lao động cho P.TV-GTVL

Sau khi ứng viên được tuyển dụng chính thức:

Ø Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Bảng xác nhận cho P.TV-GTVL

Ø P.TV-GTVL sẽ gửi hóa đơn tài chính cho Doanh nghiệp trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được Bảng xác nhận từ Doanh nghiệp

Ø Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi nhận được hóa đơn tài chính từ P.TV-GTVL, Doanh nghiệp sẽ phải thanh toán 100% chi phí của hợp đồng tuyển dụng nhân lực.

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

P. Tư vấn-Giới thiệu việc làm

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn