Phương pháp cải tiến Kaizen

Kaizen lập luận cho một sự tham gia mạnh mẽ của tất cả các khu vực của những nỗ lực liên tục của công ty để tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn cho tất cả người tham gia thông qua cải tiến quy trình lần lượt sẽ đảm bảo chất lượng tốt nhất của sản phẩm.  Do đó Kaizen là cần thiết để thực hiện các cải tiến liên tục trong tất cả các lĩnh vực.

Learning Kaizen From Toyota

Kaizen là “cải tiến”, hoặc “thay đổi cho tốt hơn” đề cập đến triết lý hoặc thực hành tập trung vào  cải tiến liên tục của quá trình sản xuất, kỹ thuật. Bằng cách cải thiện hoạt động và quy trình chuẩn hóa, kaizen nhằm mục đích loại bỏ các lãng phí. Phương pháp Kaizen bao gồm việc thay đổi và giám sát kết quả, sau đó điều chỉnh.

 

Trong khóa đào tạo này, học viên sẽ áp dụng những phương pháp tiếp cận thực tế nhất để thực hiện KAIZEN tại nơi làm việc. Học viên sẽ thực hành và áp dụng các bước KAIZEN thông qua các tình huống thực tế tại công ty, tổ chức.

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Lập kế hoạch hiệu quả và thực hiện phương pháp Kaizen có hệ thống.
  • Nhận thức được các yếu tố đo lường quá trình sản xuất, kỹ thuật.
  • Xây dựng kế hoạch cải tiến liên tục.
  • Hiểu như thế nào để lựa chọn một khu vực để cải thiện Kaizen

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

  • Cán bộ quản lý cấp trung về sản xuất, kỹ thuật
  • Cấp trưởng nhóm, giám sát sản xuất, kỹ thuật
  • Cá nhân quan tâm đến nội dung khóa học

 

Khóa học được hướng dẫn bởi chuyên gia nhiều kinh nghiệm quản lý tại doanh nghiệp, có phương pháp huấn luyện sinh động, hiệu quả.

 

 

Tải chi tiết thông tin khóa học: Kaizen

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn