Bài liên quan
Lượt truy cập
Phòng và Trung tâm

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

ThS. Trần Công Tuấn

Trưởng phòng

 

CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó trưởng phòng

 

Tô Thị Thơm

Chuyên viên

 

CN. Mai Thị Kiều Linh

Nhân viên

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Kỹ sư Nguyễn Long Hải

Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng

 

CN. Nguyễn Thế Hoàng

Nhân viên

 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

ThS. Đoàn Anh Kiệt

Trưởng phòng

 

CN. Phan Thị Hồng Cẩm

Nhân viên

 

CN. Phan Thanh Thúy Ái

Nhân viên

 

PHÒNG TƯ VẤN - GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

CN. Trần Thị Tú Anh

Phó Trưởng phòng

 

ThS. Trần Thị Thanh Mai

Nhân viên

 

CN. Nguyễn Văn Hoàng

Nhân viên

 

CN. Võ Thị Thanh Giang

Nhân viên

 

CN. Nguyễn Thị Hồng Ánh

Nhân viên

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CN. Ngô Thị Hiếu Thảo

Phụ trách phòng

 

CN. Đỗ Ngọc Thúy

Nhân viên

 

CN. Trần Thị Tuyết Trinh

Nhân viên

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kông

Phó Trưởng Phòng

 

Cử nhân Lê Thiên Quang

Tổ trưởng Tổ Phát triển kinh doanh

 

Thạc sĩ Trần Ngọc Minh

Nhân viên

 

TỔ DỰ ÁN

CN. Nguyễn Văn Thái

Tổ trưởng

 

CN Nguyễn Nhật Thanh An

Nhân viên

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Th.S. Đỗ Tân Khoa

Phó Trưởng phòng

Email: khoadt@shtp-training.edu.vn

 

Kỹ sư Trần Nguyên Hải

Chuyên viên

Email: haitn@shtp-training.edu.vn

 

Kỹ sư Nguyễn Bảo Châu

Chuyên viên

Email: chaunb@shtp-training.edu.vn

 

Kỹ sư Hồ Ngọc Phú

Chuyên viên

Email: phuhn@shtp-training.edu.vn

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn