Bài liên quan
Lượt truy cập
Phòng và Trung tâm

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó trưởng phòng

Email: tamttt@shtp-training.edu.vn

 

CN. Nguyễn Đức Quỳnh

Chuyên viên

Email: quynhnd@shtp-training.edu.vn

 

CN. Đinh Tiên Hoàng

Chuyên viên

Email: hoangdt@shtp-training.edu.vn

 

CN. Đặng Thị Bích Liên

Chuyên viên

Email: lienbtd@shtp-training.edu.vn

 

PHÒNG QUẢN TRỊ

CN. Nguyễn Văn Hoàng

Trưởng phòng

Email: hoangnv@shtp-training.edu.vn

 

Cao Nguyên Bình

Kỹ thuật viên

Email: binhcn@shtp-training.edu.vn

 

CN. Nguyễn Thế Hoàng

Chuyên viên

Email: hoangnt@shtp-training.edu.vn

 
CN. Nguyễn Thị Phi Yến
 
Chuyên Viên
 
Email: yennpt@sktp-training.edu.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

ThS. Đoàn Anh Kiệt

Trưởng phòng

Email: kietda@shtp-training.edu.vn

 

ThS. Đỗ Tân Khoa

Phó trưởng phòng

Email: khoadt@shtp-training.edu.vn

 

TS.Nguyễn Hồng Kông

Chuyên viên

Email: kongnh@shtp-training.edu.vn

 

Ths. Trần Ngọc Minh

Chuyên viên

Email: minhtn@shtp-training.edu.vn

 

Ths. Phạm Thị Yến

Chuyên viên

Email: yenpt@shtp-training.edu.vn

 

CN. Phan Thanh Thúy Ái

Chuyên viên

Email: aiptt@shtp-training.edu.vn

 

KS. Nguyễn Bảo Châu

Chuyên viên

Email: chaunb@shtp-training.edu.vn

 

KS. Trân Nguyên Hải

Chuyên viên

Email: haitn@shtp-training.edu.vn

 

PHÒNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC

CN. Trần Thị Tú Anh

Trưởng phòng

Email: anhttt@shtp-training.edu.vn

 

CN. Phan Thị Hồng Cẩm

Phó trưởng phòng

Email: campth@shtp-training.edu.vn

 

ThS. Trần Thị Thanh Mai

Chuyên viên

Email: maittt@shtp-training.edu.vn

 

CN. Lương Trịnh Hoàng Cường

Chuyên viên

Email: cuonglt@shtp-training.edu.vn

 

CN. Phùng Xuân Tú

Chuyên viên

Email: tupx@shtp-training.edu.vn

 

CN. Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Chuyên viên

Email: tienhtm@shtp-training.edu.vn

 

Ô Ngọc Hiển

Chuyên viên

Email: hienon@shtp-training.edu.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CN. Ngô Thị Hiếu Thảo

Trưởng phòng

Email: thaonth@shtp-training.edu.vn

 

CN. Đỗ Ngọc Thúy

Chuyên viên

Email: thuydn@shtp-training.edu.vn

 

CN. Trần Thị Tuyết Trinh

Chuyên viên

Email: trinhttt@shtp-training.edu.vn

 

Ths. Đỗ Thị Quỳnh Thương

Chuyên viên

Email: thuongqtd@shtp-training.edu.vn

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training