Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thực hành về tự động hoá dây chuyền sản xuất phục vụ đào tạo

Bài đăng ngày: 03/12/2013

Ngày 29/11/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức buổi họp Hội đồng khoa học cấp thành phố xét duyệt thuyết minh đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thực hành về tự động hoá dây chuyền sản xuất phục vụ đào tạo do Trung tâm Đào tạo – Khu Công nghệ cao TP.HCM chủ trì nghiên cứu và TS. Nguyễn Minh Thạnh làm Chủ nhiệm đề tài. Thành viên Hội đồng gồm có PGS.TS. Trần Thiên Phúc, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM – Chủ tịch Hội đồng cùng với các Ủy viên là TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, BM Tự động, Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Bách Khoa; ThS. Đặng Lê Khoa, Khoa Điện tử Viễn thông, trường Đại học Khoa học Tự nhiên; KS. Lê Anh Kiệt, Công ty Chế tạo máy AKB; CN. Đào Hoàng Minh, Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Tham gia hội đồng phản biện có TS. Bùi Hữu Phú, PTN Trọng điểm Quốc gia Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống cùng với TS. Nguyễn Minh Sơn, Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Quốc tế.

          Đề tài được thực hiện trong thời gian 18 tháng với mục tiêu xây dựng một mô hình tự động hoá sản xuất phục vụ đào tạo về tự động hoá tích hợp với máy tính và truyền thông công nghiệp, tiến tới phát triển sản phẩm theo hướng xây dựng hệ thống sản xuất tích hợp máy tính (CIM) ở mức độ công nghệ cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đáp ứng các yêu cầu đào tạo về công nghệ tự động hoá cho đào tạo lại kỹ sư của các doanh nghiệp trong và ngoài Khu Công nghệ cao TP.HCM và các sinh viên kỹ thuật công nghệ những năm cuối khoá. Đồng thời giúp chủ động công nghệ, tiến tới sản xuất thiết bị cung cấp cho các cơ sở đào tạo thay cho thiết bị ngoại nhập.         

Hội đồng xét duyệt đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, Thuyết minh đề tài trình bày tương đối chi tiết, thể hiện được yêu cầu cơ bản về mục tiêu, nội dung, sản phẩm nghiên cứu của đề tài, năng lực nghiên cứu của Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài là phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

          Ý kiến kết luận của Hội đồng thống nhất thông qua Thuyết minh đề tài và đề nghị bổ sung một số điểm theo ý kiến góp ý của Hội đồng về nội dung nghiên cứu, tiêu chí nghiệm thu. Sau khi hoàn chỉnh, trình Hội đồng xem xét và gửi Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành các thủ tục theo quy định để triển khai đề tài.        

          Sau đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo

CN. Đào Hoàng Minh đọc quyết định thành lập Hội đồng

TS. Nguyễn Minh Thạnh trình bày thuyết minh trước Hội đồng

Hội đồng quan tâm và lắng nghe tác giả trình bày

GS. Nguyễn Ngọc Lâm – cố vấn đề tài có đôi lời phát biểu trước Hội đồng

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training