Nghiên cứu - Ứng dụng

Cơ điện tử, Robot công nghiệp, Tự động hóa

-  Hoạt động: Đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

-  Lĩnh vực: Cơ điện tử, Robot công nghiệp, Tự động hóa

  

Download: Leaflet PDF Factory Automation (vi)

Download: Leaflet PDF Factory Automation (en)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Trung tâm đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP Training) có chức năng thực hiện và quản lý về các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ bao gồm các công tác:

-   Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Nghiên cứu, tham gia thực hiện các đề tài dựa theo các chương trình phát triển KH&CN và Công nghệ cao của Nhà nước.

-  Thực hiện các biện pháp quản lý công tác nghiên cứu (các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp) và chuyển giao công nghệ đối với các doanh nghiệp.

-   Lập kế hoạch hỗ trợ phát triển đối với các hoạt động nghiên cứu triển khai (R&D), ươm tạo công nghệ, đào tạo nhân lực Công nghệ cao của SHTP Training.

-   Tham gia nghiên cứu, đề xuất chế độ thu hút đội ngũ chuyên gia làm công tác nghiên cứu cho SHTP Training.

-   Tham gia, đề xuất các chương trình, hoạt động phối hợp công tác, hợp tác về KH&CN với các đối tác trong và ngoài nước.

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn