NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN (ONLINE)

Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu CNC TP.HCM

 

CỔNG THÔNG TIN VIỆC LÀM KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM (www.shtp-training.edu.vn/vieclam)

Ứng viên đăng ký hồ sơ trực tuyến vui long click => NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN để đăng ký.

ĐT: 08.35000489           DD: 094.7734177

Mail: gioithieuvieclam@shtp-training.edu.vn

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn