NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CNC - NĂM 2014

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Số:     -TB/TTĐT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15/09/2014

THÔNG BÁO

Tổ Chức Ngày Hội Việc Làm – Năm 2014

(Diễn ra ngày 18/10/2014 – tại Trung tâm Đào tạo Khu CNC)

 

            Kính gửi:   CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 31/05/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh;

Chức năng Giới thiệu việc làm được bổ sung cho Trung tâm Đào tạo theo quyết định số 5369/QĐ-UBND ngày 25/11/2009 của UBND TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 1042/KCNC-DN ngày 05/11/2013 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm Đào tạo là đầu mối đào tạo, tuyển dụng và cung ứng nguồn lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghệ cao Thành phố;

Nhằm mục đích tạo cầu nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài Khu Công nghệ cao với người cần tìm việc, sinh viên của một số trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn Thành Phố. Ngày hội việc làm Năm 2014 do Trung tâm Đào tạo tổ chức là điều kiện tốt giúp cho sinh viên, người lao động tìm được một công việc phù hợp và doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực tốt có chất lượng cao.

Với những lý do trên Trung tâm Đào tạo tổ chức “Ngày hội việc làm Năm 2014”, ngày hội sẽ diễn ra vào ngày 18/10/2014 từ 12h00 đến 17h30 tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM

Phòng Tư Vấn Giới Thiệu Việc Làm

Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

ĐT: 08.35000489      Di động:  0945910113

            Email: gioithieuvieclam@shtp-training.edu.vn

            Website: www.shtp-training.edu.vn

Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm trân trọng thông báo./.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn