Mô hình hóa linh hoạt sử dụng Creo Parametric 2.0

Bài đăng ngày: 10/08/2013

Tổng quan: Mã khóa học: TRN-3915-T

Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách làm cách nào sử dụng công cụ mô hình hóa linh hoạt để chỉnh sửa hình hiện có trên mô hình tham số. Các mô hình linh hoạt thường liên quan đến quá trình lựa chọn bề mặt mô hình, sau đó tinh chỉnh các lựa chọn bề mặt thiết lập sử dụng công cụ lựa chọn thông minh, và cuối cùng thay đổi hình học được áp dụng bởi các công cụ chuyển đổi, tạo hình, hoặc các công cụ đối xứng. Vào cuối mỗi modun, bạn sẽ hoàn thành một tập hợp các câu hỏi để củng cố những chủ đề then chốt từ module. Cuối khóa học, bạn sẽ hoàn thành một đánh giá trong Pro/FICIENCY nhằm đánh giá một cách toàn thể sự hiểu biết của bạn về khóa học.

Thời lượng học: 1 ngày

Mục tiêu khóa học: 

  • Hiểu được mô hình linh hoạt căn bản
  • Áp dụng các lựa chọn và các công cụ
  • Sử dụng chỉnh sửa và chuyển đổi
  • Thực hành nhuần nhuyễn
  • Sử dụng tính truyền và các tính năng chỉnh sửa khác

Điều kiện tham gia khóa học: Giới thiệu về Creo Parametric 2.0 hoặc kinh nghiệm tương đương

Đối tượng học viên: Khóa học này dành cho những nhà thiết kế sản phẩm, các dự thảo, khái niệm và công nghiệp, thiết kế hệ thống định tuyến. Người có công việc liên quan cũng sẽ có lợi khi tham gia khóa học này.

>> Đăng ký khóa học: tại đây <<

Tải chi tiết đề cương khóa học: TRN-3915-T_Mô hình hóa linh hoạt sử dụng Creo Parametric 2.0

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn