Lập trình điều khiển hệ thống Cơ điện tử

 

1.      Mục tiêu khóa học

- Học viên có thể kết nối và vận hành các hệ thống: phân loại sản phẩm, đóng gói, lắp rắp,…

- Học viên có thể thiết kế, lập trình và điều khiển hệ thống.

- Học viên có khả năng phân tích và xử lý lỗi hệ thống.

 

2.      Nội dung giảng dạy

- Phân tích nguyên lý làm việc và chọn lựa các kết cấu cơ khí trong hệ thống Tự động hóa.

- Kết nối vận hành các thiết bị Cơ điện tử MM-3000.

- Lập trình điều khiển với PLC Mitsubishi.

- Thiết kế hệ thống điều khiển tự động.

- Phân tích và xử lý lỗi cho các thiết bị Cơ khí, điện, khí nén và lỗi hệ thống.

 

3.      Thông tin chung

- Tổng thời gian: 30 tiết

- Thời gian học: Thỏa thuận

- Số lượng: 8-16 người/lớp

- Chứng chỉ: SHTP Training center

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn