Lập trình điều khiển cánh tay Robot Nachi (cơ bản)

 

1.      Mục tiêu khóa học

- Học viên có thể thiết kế, lập trình và điều khiển cánh tay Robot theo quy trình sản xuất.

- Học viên có khả năng phân tích và xử lý các lỗi khi Robot hoạt động.

 

2.      Nội dung giảng dạy

- Phân tích nguyên lý làm việc và các chế độ hoạt động của cánh tay Robot.

- Kết nối và lập trình điều khiển cho cánh tay Robot (bằng tay/tự động).

- Truyền dữ liệu và khôi phục chương trình cho cánh tay Robot.

- Phân tích và xử lý lỗi cho cánh tay Robot.

 

3.      Thông tin chung

- Tổng thời gian: 15 tiết

- Thời gian học: Thỏa thuận

- Số lượng: 8-16 người/lớp

- Chứng chỉ: SHTP Training center

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn