Kỹ năng phỏng vấn tựa năng lực

Bài đăng ngày: 28/06/2013

Tóm tắt nội dung môn học :

 • Nhân sự phù hợp là tài sản vô giá của doanh nghiệp.
 • Cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Kỹ Năng Phỏng Vấn theo nguyên tắc: Không có thông tin – không đo lường được ; Không đo lường được – không kiểm soát được; Không kiểm soát được – không phát triển được.
 • Cung cấp phương pháp xây dựng thang điểm đánh giá, xây dựng quy trình khi phỏng vấn. Hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn ứng viên thoải mái nhất cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng.

Mục đích:

 • Giúp học viên nhận thức rõ vai trò của mình trong việc đại diện cho công ty trong việc chọn lựa và thu hút ứng viên phù hợp cho công ty.
 • Xây dựng được các tiêu chuẩn phù hợp dành cho việc phỏng vấn từng vị trí.
 • Tạo ra thang điểm đánh giá ứng viên nhằm giảm thiểu cảm tính và tăng lý tính trong phỏng vấn.
 • Tăng sự tự tin và hiệu quả trong công tác tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp.

Yêu cầu:

 • Học viên đang là nhân viên ở các cấp quản lý của doanh nghiệp
 • Lớp học từ 15 – 25 học viên

Phương pháp:

 • Kết hợp lý thuyết, bài giảng, thảo luận, xử lý tình huống thực tế, thực hành tại lớp học.
 • Áp dụng lý thuyết vào việc thực hành cá nhân, thực hành theo nhóm và áp dụng các phương pháp trình bày theo nhóm và cá nhân.

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training