Kết quả xét tuyển viên chức năm 2015

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2015

******************

                                   

            Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

            Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

            Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp quy định không thực hiện việc phúc khảo đối với các thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển;

            Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015 thông báo kết quả xét tuyển viên chức  năm 2015 đối với 16 thí sinh dự xét tuyển (Kết quả xét tuyển theo danh sách đính kèm).

            Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015 xin thông báo để các thí sinh dự xét tuyển được biêt./..

------------------------------------------------------------------------

Tải toàn văn thông báo chính thức tại đây

Tải kết quả tuyển sinh tại đây

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn