Hội nghị sơ kết Chương trình công tác và Phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 29/07/2016, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp. HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình công tác và phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016.

Ông Lê Hoài Quốc – Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp.HCM
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Bà Diệp Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, đã báo cáo sơ kết hoạt động của Khu Công nghệ cao Tp.HCM trong 6 tháng đầu năm 2016 về tất cả các lĩnh vực thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hợp tác quốc tế, nghiên cứu triển khai, đào tạo, ươm tạo, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng,… Trong 6 tháng cuối năm 2016, Khu Công nghệ cao sẽ tiếp tục hoàn thành các kế hoạch được đề ra như: tiếp tục phát huy kết quả các công trình thi đua và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm cùng với phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016; chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, phấn đấu nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao; quy hoạch xây dựng và môi trường; đẩy mạnh và phát triển các  hoạt động nghiên cứu và triển khai, đào tạo, ươm tạo.

Đặc biệt, tại buổi hội nghị, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp.HCM đã biểu dương 8 tập thể và 36 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 6 tháng đầu năm 2016.

Một số hình ảnh khác tại buổi hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị được tổ chức tại hội trường Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Tp.HCM

Bà Diệp Thị Ánh Tuyết – Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết các kết quả hoạt động của Khu Công nghệ cao trong 6 tháng đầu năm

Bà Huỳnh Thị Ngọc Đào – Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao biểu  dương
các tập thể và cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 6 tháng đầu năm 2016

Ông Lê Thành Đại – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ phát biểu chỉ đạo và
phát động phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016

Tin và bài: SHTP Training

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn