Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016

Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết hoạt động công tác năm 2015, đề ra phương hướng cho năm 2016, sáng ngày 29/03/2016, Trung tâm Đào tạo đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016. 

Toàn cảnh hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động năm học 2015-2016

Hội nghị đã thông qua đánh giá kết quả công tác năm 2015; quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, ký kết thỏa ước lao động năm 2016 và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ công chức các đơn vị về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong đơn vị.

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Minh Thạnh – Giám đốc SHTP Trainng đã tổng kết phong trào thi đua của SHTP Training trong năm 2015 và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Đồng thời, bà Trần Thị Tú Anh - Chủ tịch BCH Công Đoàn thay mặt Công Đoàn đã khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” năm 2016. Tại hội nghị, Trung tâm Đào tạo đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đến toàn thể tất cả CB, CC, VC và người lao động của SHTP Training, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của SHTP Training trong năm 2016

Khen thưởng tập thể vá cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”
và “Công đoàn viên xuất sắc” năm 2016

Tin và bài: SHTP Training

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn