Chuyên đề lập trình PLC S7 - 1200 cơ bản

SHTP Training và Trung Tâm Tự động hóa PLC Việt Nam  thông báo chiêu sinh chuyên đề “ LẬP TRÌNH PLC S7 – 1200 CƠ BẢN” với những nội dung như sau:

 1. Mục tiêu khóa học:
 • Người học có thể làm việc và sử dụng phần mềm Step 7 Basic của TIA Portal,.
 • Người học hiểu và sử dụng PLC S7 – 1200 cho các dự án nhỏ, lập trình điều khiển các hệ thống máy đơn trong hệ thống tự động hóa.
 • Người học có thể chuyển miêu tả hoạt động hệ thống thành lưu đồ giải thuật.
 1. Nội dung giảng dạy:
 • Hướng dẫn kết nối phần cứng PLC với thiết bị ngoại vi.
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm TIA Portal.
 • Làm việc với Tag và vùng nhớ PLC S7 - 1200.
 • Lập trình với các tập lệnh xử lý Bit logic
 • Lập trình với hàm thời gian và hàm đếm.
 • Phân tích hệ thống tự động hóa và xây dựng giải thuật lập trình điều khiển đối với hệ thống nhỏ và vừa.
 • Lập trình xử lý tín hiệu tương tự - Analog.
 • Chuẩn đoán và xử lý các lỗi cơ bản.
 • Giới thiệu về màn hình HMI/SCADA và thực hiện kết nối với PLC S7 – 1200.
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyển đổi PLC S7 – 200 lên PLC S7 – 1200.
 1. Thời gian học & Học phí:
 • Thời gian: 36 – 42 tiết.
 • Học phí: 1.500.000 VNĐ/HV/Khoá.
 • Được cấp chứng chỉ nghề sau khi hoàn thành tất cả nội dung khóa học.

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC TẠI >>ĐÂY<<

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn