Chi tiết sử dụng Creo Parametric 2.0

Bài đăng ngày: 10/08/2013

Tổng quan: Mã khóa học:  TRN-3905

Chi tiết sử dụng Creo Parametric 2.0 là một khóa đào tạo toàn diện mà dạy bạn làm thế nào nhanh chóng tạo ra bản vẽ chi tiết sử dụng thông tin thu được trong các mô hình thiết kế 3D. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách làm thế nào để tạo bản vẽ, làm thế nào để có bản vẽ chi tiết, và làm thế nào để tận dụng lợi thế của các tham số và tính chất kết hợp của Creo Parametric 2.0 khi cấu hính bản vẽ. 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn có thể tạo ra bản vẽ sản xuất phù hợp với chế tạo.

Vào cuối mỗi module bạn sẽ hoàn thành phần đánh giá kỹ năng. Các câu hỏi được sử dụng để tăng cường kiến thức của bạn trong mỗi chủ đề modun và là cơ sở để xem xét bất kỳ chủ đề nào nếu cần thiết.

Thời lượng học: 3 ngày

Mục tiêu khóa học: 

 • Hiểu được quá trình phát triển bản vẽ
 • Tạo bản vẽ mới sử dụng các định dạng và mẫu vẽ
 • Tạo các kiểu vẽ khác nhau trong bản vẽ
 • Tạo kích thước và ghi chú
 • Tùy chọn hiển thị điều khiển dùng các lớp
 • Áp dụng chiều và dung sai hình học trong bản vẽ
 • Thêm các dự thảo và ký hiệu bản vẽ
 • Dùng các lớp trong bản vẽ để điều khiển màn hình hiển thị và các mục chi tiết
 • Tạo bảng vẽ và một dự luật các vật liệu
 • Tạo các định dạng bản vẽ
 • Cấu hình môi trường bản vẽ
 • Quản lý các bản vẽ lớn

Điều kiện tham gia khóa học: Đã qua lớp Giới thiệu về Creo Parametric 2.0

Đối tượng: Khóa học này dành cho các nhà thiết kế cơ khí, kỹ sư thiết kế, và các lĩnh vực  liên quan.

>> Đăng ký khóa học: tại đây <<

Tải chi tiết đề cương khóa học: TRN-3905_Chi tiết sử dụng Creo Parametric 2.0

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo CNTT
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

|| Tổ Quản lý dự án: (84-28)  35 000 652 

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn