An toàn vận hành xe nâng

đăng ngày: 16/07/2013

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết được các yếu tố nguy hiểm khi sử dụng xe nâng hàng.
  • Nắm vững các quy định về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp chung đối với người điều khiển xe nâng.
  • Vận hành an toàn xe nâng hàng.

B.     Nội dung:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

 Nguyên tắc chung:

1. Các quy định về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp chung đối với người điều khiển xe nâng.

2. Giới thiệu một số đoạn phim vận hành xe nâng.

60

2

Nội dung:

1. Phân loại Xe nâng.

2.Những mối nguy và rủi ro khi làm việc với xe nâng.

3.Qui trình vận hành.

4.Cách tính tải trọng nâng cho phép.

5. Những yêu cầu an toàn.

6. Các bước cần thực hiện trước khi vận hành.

7.Phân tích một số tai nạn điển hình.

90

3

Thực hành( nếu học tại cơ sở doanh nghiệp)

60

4

Kiểm tra cuối khoá

30

Tổng Cộng

240

>>Đăng ký khóa học: tại đây<<

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn