An toàn vận hành thiết bị nâng

Bài đăng ngày: 16/07/2013

A.    Mục tiêu:

  • Hiểu được những khái niệm chung về thiết bị nâng (TBN) và nhận biết được những thiết bị nâng thông dụng.
  • Xác định được các yếu tố nguy hiểm trong quá trình vận chuyển và nâng hạ.
  • Nắm vững được các quy định an toàn chung khi lắp đặt và sử dụng thiết bị nâng.
  • Nắm vững quy trình vận hành an toàn một số thiết bị nâng thông dụng.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

Giới thiệu chung về thiết bị nâng (Máy trục kiểu cầu, cần trục, máy nâng xây dựng, xe nâng hàng):

-   Các khái niệm cơ bản.

-   Phân loại thiết bị nâng.

60

2

Cấu tạo chi tiết, phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn.

30

3

Phân tích sự cố và các nguyên nhân sự cố thường gặp.

60

4

Quy định an toàn chung khi sử dụng thiết bị nâng:

-  Quy trình vận hành.

-  Kiểm tra và bảo trì thiết bị nâng.

60

5

Kiểm tra cuối khoá

30

Tổng Cộng

240

>>Đăng ký khóa học: tại đây<<

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn