An toàn làm việc trong không gian hạn chế

Bài đăng ngày: 15/07/2013

A.    Mục tiêu:

  • Nhận biết các loại không gian làm việc hạn chế.
  • Nhận biết các nguy cơ khi làm việc trong không gian hạn chế.
  • Nắm được các biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ khi làm việc trong không gian hạn chế.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

1

Khái niệm:

-         Khái niệm về không gian hạn chế.

-         Các khái niệm liên quan đến không gian hạn chế.

30

2

Nguy cơ khi làm việc trong không gian hạn chế:

-         Nguy cơ thiếu ôxi, khí độc.

-         Nguy cơ cháy nổ.

-         Nguy cơ thay đổi áp lực, điện và các yếu tố khác.

60

3

Các biện pháp chuẩn bị về An Toàn Vệ Sinh Lao Động khi làm việc trong không gian hạn chế:

-         Các biện pháp chung.

-         Các giải pháp cụ thể.

60

4

Các biện pháp đảm bảo An Toàn Vệ Sinh Lao Động khi làm việc trong không gian hạn chế.

60

5

Kiểm tra

30

Tổng Cộng

240

>>Đăng ký khóa học: tại đây<<

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Fanpage: https://www.facebook.com/vieclam.shtp/  | Fanpage: https://www.facebook.com/SHTP.Training