An toàn chung

Bài đăng ngày: 16/07/2013

A.    Mục tiêu:

 • Hiểu được các khái niệm chung về kỹ thuật an toàn, các yếu tố nguy hiểm và các yếu tố có hại.
 • Nắm vững các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất.
 • Nắm được các yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp.
 • Hiểu được các nguyên nhân gây chấn thương sản xuất.
 • Nắm vững các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong quá trình làm việc.

B.     Nội dung chương trình:

Chương

Tên Chương

Thời Gian (phút)

A

Chiếu phim “Safety at work” (có phụ đề tiếng Việt).

15

1

Bài giảng:

  Khái niệm chung:

 • Kỹ thuật an toàn.
 • Chấn thương sản xuất.
 • Nhiệm vụ của Kỹ thuật an toàn.

60

2

Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất:

 • Yếu tố cơ khí.
 • Yếu tố điện.
 • Yếu tố nhiệt.
 • Yếu tố hóa học.
 • Yếu tố bụi công nghiệp.
 • Yếu tố nguy hiểm nổ.
 • Các yếu tố nguy hiểm khác.

45

3

Các nguyên nhân gây chấn thương sản xuất:

 • Các nguyên nhân về kỹ thuật.
 • Các nguyên nhân về tổ chức.

30

4

Các biện pháp và phương tiện KTAT:

 • Biện pháp tính đến yếu tố con người.
 • Thiết bị che chắn an toàn.
 • Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa.
 • Tín hiệu an toàn.
 • Khoảng cách và kích thước an toàn.
 • Cơ khí hoá, tự động hoá, điều khiển từ xa.
 • Phương tiện bảo vệ cá nhân.
 • Kiểm nghiệm thiết bị.

60

5

Kiểm tra cuối khoá

30

Tổng Cộng

240

>>Đăng ký khóa học: tại đây<<

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn đào tạo
Tư vấn Giới thiệu việc làm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU CÔNG NGHỆ CAO - SHTP TRAINING CENTER

Địa chỉ: Lô E1 – Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 360 052 - 37 360 053

|| Đào tạo ngắn hạn và An toàn lao động: (84-28) 35 030 043 | Đào tạo CNTT: (84-28)  35 000 652 | Đào tạo Tự động hóa - Robot: 0976 863 567

|| Giới thiệu việc làm: (84-28) 35 000 489

Email: contact@shtp-training.edu.vn | Website: www.shtp-training.edu.vn